21 ianuarie 2019

În perioada 1-5 martie 2019 va avea loc o activitate de formare în Timișoara sub forma unor sesiuni de tip short term joint staff training, activitate derulată în cadrul proiectului Linkommunity. Pentru această activitate, ATFCT va selecta doi cursanți care vor avea ocazia să participe, alături de profesioniști din Italia, FYR Macedonia și Turcia la o serie de activități derulate sub egida proiectului menționat. Participanților li se va asigura pe langă participarea la curs, masa de prânz, precum și diploma de participare. 

'Marginalitatea'- fizică și urbană (periferie și periferice), la fel ca și cea economică, educațională și socială (sărăcia educațională și excluziunea socială) – este conceptul cheie care caracterizează ariile proiectului Linkommunity, care include parteneri din Italia, România, Fosta Republica Yugoslava Macedonia și Turcia. Scopul proiectului este promovarea procesului și a modelelor de participare în sferele educaționale și sociale, în contexte caracterizate de marginalizare socială și economică.

Obiectivele schimbului bunelor practici existente sunt:
- întărirea rolului școlilor și a tuturor actorilor în procesul educational;
- promovarea implicării active a familiilor în serviciile educaționale din zonă;
- dezvoltarea simțului re-apropierii spațiilor commune, cetățeniei și legalității copiilor de a  depși riscul marginalizării;
- promovarea abilităților cognitive (STEM), abilităților relaționale și a gândirii creative la copii pentru a depăși riscul marginalizării;

Pentru a participa la selecție, vă rugăm să ne contactati la numarul 0371 179513, apoi să ne trimiteți la adresa indicată ulterior următoarele:
1. O scrisoare de intenție din care să rezulte motivația dumneavoastră de participare la sesiunea de formare.
2. CV
3. Copie a CI. 

Criteriile de selecție sunt:
a. Experiență anterioară ca expert sau voluntar în cadrul unor activități educaționale derulate cu copii, asistenți sociali sau familii - 1 punct/eveniment (maxim 3 puncte);
b. Nivelul de cunoaștere a limbii engleze - 2 puncte;
c. Participare la cursuri / informări / alte evenimente implicând copii aflați în situație de risc - 1 punct pe eveniment (maxim 3);
d. Participare în alte proiecte locale sau transnaționale - 1 punct pe proiect (maxim 3);
e. Contribuție la dezvoltarea activităților locale ale proiectului prin inițiativă - maxim 3 puncte;
f. Abordare adecvată a proiectului (motivație, dorința de a împărtăși experiența, cunoașterea temei căreia i se circumscrie proiectul) - maxim 10 puncte.