Alina Oana Zamoșteanu

Psihoterapeut*, formator** și președinte al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara și decan al Facultății de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara,

director al programului de masterat „Psihoterapii și psihologie clinică” organizat în cadrul Facultății de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara, comisar de penitenciare, psiholog si manager proiecte cu finanțare nerambursabilă, în cadrul Centrului de Reeducare Buziaș.

Doctor în psihologie (2004) – Universitatea din București, studii aprofundate în „Psihopedagogia Educației Integrate” (1998), Facultatea de Sociologie și Psihologie – Universitatea de Vest din Timișoara, absolventă a Facultății de Sociologie și Psihologie (1997) – Universitatea de Vest din Timișoara.

Cursuri predate: Psihoterapie, Tehnici proiective, Analiză Tranzacțională, Psihodiagnostic (nivel licență), Psihocriminologie, Psihoterapia cuplului, Orientări moderne în psihoterapie, Psihodiagnostic clinic (nivel masterat) – Facultatea de Psihologie, Universitatea Tibicus din Timișoara și Diagnostic pentru expertiza medico-legala (nivel masterat), Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

Visiting profesor la Universitatea din Bordeaux Victor Segalen II și Universitatea din Rouen (Franța), Universitatea din Salerno (Italia), Akerhus Universitetssukehus HF (Norvegia).

Expert în cadrul delegație României în vederea susținerii Raportului consolidat la cea de-a 51-a Sesiune a Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului (2009), specialist cooptat în Comisia de Avizare a actelor medico-legale din cadrul Institutului de Medicină Legală Timișoara (2002).

Activitate științifică: 4 volume publicate, 60 articole publicate și comunicate în cadrul unor reviste sau manifestări științifice din țară și străinătate, manager si membru în echipele de management ale unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, președinte a patru conferințe internaționale, organizate în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul de Reeducare Buziaș, Universitatea Tibiscus din Timișoara, Direcția de Justiție Juvenilă din cadrul Guvernului Catalonia (Spania), Penitenciarul pentru minori și tineri Kecskemet (Ungaria), Asociația Franceză de Criminologie (Franța), Universitatea din Salerno (Italia), Universitatea din Malta (Malta), Laboratorul Parizian de Psihologie Socială (Franța).

Atestări (Colegiul Psihologilor din România): psiholog principal și supervizor în domeniul Apărare, Ordine publică și Securitate națională, psiholog specialist și supervizor-formator în domeniul Psihoterapie: Psihoterapie familială, psiholog specialist în domeniul Psihologie clinică.

Apartenență la asociații profesionale: EFTA –TIC (European Therapy Family Association), membru EPEA (European Prison Education Association), membru în Colegiul Psihologilor din România, președinte al Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara.

* Competențe profesionale de specialitate, psihoterapeut în specialitatea Psihoterapie familială și de cuplu:
- intervenție psihologică specifică psihoterapiei de familie și de cuplu - intervenția psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare și tulburare/boală mintală, autocunoaștere și dezvoltare personală, controlul factorilor psihologici implicați în sănătate și boală, prevenirea patologiei;
- psihoterapie individuală și de grup, a copilului, familiei și adultului, cu aplicație generală, inclusiv în genetică, sarcină, educație, protecția socială și a copilului, tulburări din spectrul autist, traumă, adicții, asistență psihologică a victimei și agresorului, intervenții paliative, mediul instituțional sau penitenciar, justiție, promovarea și optimizarea sănătății și dezvoltării umane

** Competențe profesionale specifice, formator în specialitatea Psihoterapie sistemică de familie și de cuplu:
- controlul factorilor psihologici implicați în sănătate și boală, prevenirea patologiei;
- intervenție psihologică clinică specifică psihoterapiei de familie și de cuplu - intervenția psihologică prin care se modifică mecanismele psihologice implicate în sănătate, dezvoltare și tulburare/boală mintală și optimizarea sănătății și dezvoltării umane;
- psihoterapie individuală și de grup, a copilului, familiei și adultului, cu aplicație generală, inclusiv în protecția socială și a copilului, traumă, adicții, asistență psihologică a victimei și agresorului, mediul instituțional sau penitenciar, justiție;
- autocunoaștere și dezvoltare personală;
- fundamentarea și adaptarea profesională, construcția, etalonarea și validarea metodelor și tehnicilor de asistență psihologică clinică, coordonarea, dezvoltarea și implementarea de proiecte în consiliere psihologică și sănătate;
- promovarea sănătății și dezvoltării umane.