proiecte

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ

Augmented learning approach for personal care  

 

C@RE își propune să ofere noile competente digitale și de management relațional și emoțional certute pe piața muncii noilor lucrători din domeniul îngrijirii, pentru a îmbunătăți calitatea muncii în acest sector și pentru a contribui la scăderea cererii de lucrători calificați. Acest proiect are ca scop sprijinirea programului de educație și formare profesională pentru a oferi competențe profesionale și oportunități de învățare la locul de muncă, care să răspundă la ciclurile economice în schimbare și la piața muncii. Lucrătorii din domeniul îngrijirii trebuie să continue să învețe competențe care sunt actualizate în mod constant și pe care lumea muncii continuă să le solicite. 

True to Age, True to Gender  

Erasmus +

 

Output 2022: „Adevăr despre vârstă, adevăr despre gen. Ce ar trebui să știe formatorii din domeniul educației adulților și dezvoltatorii de programe despre capitalul de gen, problemele sociale și valorile femeilor vârstnice”

Proiectul TAG este realizat de un parteneriat internațional și multispectral format din șapte parteneri din România (ATFCT), Spania, Slovenia, Germania, Italia, Portugalia și Franța.

Acest parteneriat a fost format din convingerile puternice ale organizațiilor partenere conform cărora educația adulților în vârstă are relevanță europeană, deoarece tratează un fapt incontestabil în întreaga Europă: populația îmbătrânește, dar nu se implică în învățare de-a lungul vieții într-un anumit ritm sau ritm potrivit. Într-o lume în schimbare rapidă, adulții în vârstă sunt forțați în medii noi și provocatoare, care necesită noi abilități și atitudini care pot fi dobândite doar prin educație și formare. În ciuda numeroaselor eforturi depuse de instituțiile UE pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții, există încă o mare parte a populației, și anume adulții în vârstă, care a rămas în urmă. În acest sens, educația adulților are o mare importanță pentru a încuraja oamenii în vârsta să fie mai activi și mai participativi în sferele sociale și civice.

Educator special pentru nevoi de intimate: Asistarea diferitelor persoane cu nevoi speciale în vederea îmbunătățirii nevoilor lor emoționale și sexuale

Erasmus+ Strategic Partnership Project  

2018-1-LV01-KA204-046973-P4

SINE

Erasmus +

Proiectul vizează obiectivul de a contribui la dezbaterea publică și politicile care abordează faptul că persoanele cu dizabilități sunt indivizi cu nevoi, dorințe și senzații sentimentale și sexuale. Prin instruirea asistenței specifice în acest context (recunoscută și validată în întreaga Europa), proiectul dorește, de asemenea, să îmbunătățească sănătatea generală și bunăstarea psihologică a persoanelor cu handicap. Cu o exprimare deschisă despre afectivitate, sexualitate și experiențe sexuale sau senzuale pozitive, oamenii se simt de obicei mai bine, au o imagine mai bună de sine, devin mai puternici din punct de vedere emoțional, sunt mai puțin vulnerabili la violența sexuală și, uneori, pot reduce medicația. 

E/I:MOTION - Rețele comunitare neconvenționale și învățare în sprijinul integrării tinerilor marginalizați  

2017-2-RO01-KA205-037653

 

E/I:Motion

 Erasmus +

În cursul lunii octombrie 2017, ATFCT a început derularea proiectului „E/I-MOTION: Unconventional Community Networks and Learning in Support for Marginalised Youth Integration” finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea KA2, domeniul tineret, în calitate de coordonator.

LinKommunity 

Erasmus+ Strategic Partnership Project  

2018-1-IT02-KA201-048387

 

LinKommunity

Erasmus +

Scopul proiectului este promovarea procesului și a modelelor de participare în sferele educaționale și sociale, în contexte caracterizate de marginalizare social și economică.

'Marginalitatea' fizică și urbană (periferie și periferice), la fel ca și cea economică, educațională și socială (sărăcia educațională și excluziunea socială) – este conceptul cheie care caracterizează ariile proiectului Linkommunity, care include parteneri din Italia, România, Fosta Republica Yugoslava Macedonia și Turcia.

Page 2 of 2