Augmented learning approach for personal care  

 

C@RE își propune să ofere noile competente digitale și de management relațional și emoțional certute pe piața muncii noilor lucrători din domeniul îngrijirii, pentru a îmbunătăți calitatea muncii în acest sector și pentru a contribui la scăderea cererii de lucrători calificați. Acest proiect are ca scop sprijinirea programului de educație și formare profesională pentru a oferi competențe profesionale și oportunități de învățare la locul de muncă, care să răspundă la ciclurile economice în schimbare și la piața muncii. Lucrătorii din domeniul îngrijirii trebuie să continue să învețe competențe care sunt actualizate în mod constant și pe care lumea muncii continuă să le solicite. 

Proiectul va contribui la promovarea unor linii comune la nivel european pentru formarea lucrătorilor din domeniul asistenței sociale. 

Grupuri țintă
- Personalul de îngrijire implicat în traseele în domeniul educației și formării profesionale.
- Educatori și profesori care oferă formare continuă în sectorul serviciilor de îngrijire personală.

Proiectul va contribui la promovarea unor linii comune la nivel european pentru formarea lucrătorilor din domeniul asistenței sociale.

Obiectivul general al acestuia este de a recalifica digital lucrători din domeniul ingrijirii personale și sociale prin crearea unui model care să prevadă dobândirea de competențe (noi competențe digitale și de management relațional și emoțional) prin învățare sporită și care facilitează învățarea la locul de muncă prin intermediul instrumentelor digitale. Acest obiectiv general generează următoarele trei obiective specifice:
- Sprijinirea imbunatatirii competențelor lucrătorilor din domeniul asistenței sociale și al îngrijirii în vederea digitalizării acestui domeniu.
- Promovarea utilizării sporite a învățarii aumentate ca o tehnică de învățare nouă și inovativă în căi de formare pentru asistenții sociali și de îngrijire în care mediul se adaptează la cel care învață pentru a obține o mai bună înțelegere a unui subiect prin stimularea descoperirii și a învățării.
- Furnizarea de instrumente digitale pentru a pune în aplicare noi practici de învățare în sectorul formării profesionale.