Hartă interactivă pentru turismul verde pentru persoanele cu dizabilități  

2021-1-RO01-KA220-ADU-000028259

Pentru a inspira persoanele cu handicap să ducă o viață activă nu este doar o responsabilitate socială - există un caz de afaceri convingător, deoarece poate stimula competitivitatea și capacitatea întreprinderilor și a societății UE. Proiectul GreenTour evidențiază ca extrem de importantă necesitatea de a promova incluziunea socială și un acces mai bun al persoanelor cu handicap la posibilitățile existente de turism verde și de a promova sustenabilitatea mediului în industria turismului. România și Bulgaria trebuie să își consolideze cadrul instituțional pentru a proteja mai bine drepturile persoanelor cu dizabilități.  De fapt, există o serie de bariere, nu numai arhitecturale, ci și culturale, de comunicare și de acceptare socială, care împiedică exprimarea deplină a voinței de a participa la viața socială șiculturală și de a se dedica activităților de agrement. În plus, procesul actual de reformă, care vizează reducerea numărului de persoane instituționalizate, nu reușește să asigure schimbările structurale reale necesare pentru a le asigura accesul la serviciile comunitare".

Managerii furnizorilor de servicii turistice tind să nu fie conștienți de nevoile de acces ale clienților cu dizabilități și nu dispun de competențe suficiente pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare și durabile, care ar putea contribui la valorificarea oportunităților oferite de piața turismului accesibil. Harta interactivă pentru turismul ecologic pentru persoanele cu handicap - Proiectul GreenTour și-a stabilit ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale și a unui acces mai bun al persoanelor cu handicap la posibilitățile existente de turism ecologic și promovarea sustenabilității mediului în industria turismului. Dezvoltarea unei hărți interactive pentru a permite persoanelor cu dizabilități să planifice, să realizeze și să se bucure de călătorii turistice ecologice, într-un mod mai durabil și mai prietenos cu mediul și să exploreze toate ofertele de turism ecologic pe care le poate oferi țara. Motivarea persoanelor cu dizabilități să ducă o viață activă, să facă excursii și să devină adevărați agenți ai schimbării de mediu prin dezvoltarea și implementarea unor abordări didactice noi și specifice.

Obiectivele proiectului
- Creșterea gradului de conștientizare în rândul oamenilor cu privire la necesitatea de a lua în considerare impactul asupra mediului al călătoriilor turistice și de a face alegeri ecologice în timpul organizării și în timpul călătoriei.
-Încurajarea furnizorilor de servicii turistice să creeze un mediu incluziv pentru persoanele cu dizabilități și să includă în portofoliul lor de servicii oferte mai sustenabile pentru oaspeții lor.
- Sprijinirea ambelor grupuri țintă în ceea ce privește modul de utilizare a tehnologiilor online disponibile în beneficiul lor și de a le valorifica la maximum atunci când explorează posibilitățile turismului verde. Implementarea cu succes a activităților proiectului și dezvoltarea celor cinci rezultate intelectuale preconizate va permite atingerea obiectivelor concrete menționate mai sus, pentru a avea un impact pozitiv asupra reprezentanților ambelor grupuri țintă persoanele cu dizabilități și furnizorii de servicii de turism verde.

Implementare
Fiecare dintre cei șase parteneri din România, Bulgaria, Italia, Spania și Cipru va contribui la realizarea tuturor activităților proiectului. Planul de lucru al proiectului GreenTour este organizat în seturi de activități legate de rezultatele intelectuale respective și conduse de parteneri diferiți, echilibrați în funcție de experiența și expertiza lor. Având în vedere nevoile identificate la nivel european și național, proiectul GreenTour și-a stabilit ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale și un acces mai bun al persoanelor cu dizabilități la posibilitățile existente de turism verde și promovarea sustenabilității mediului în industria turismului. Realizarea va trece prin activități majore:definirea metodologiei; crearea de conținut - articole, studii de caz integrate de turism ecologic; povestiri, videoclipuri, interviuri și experiențe directe ale utilizatorilor.- Activitate de creare a unor îndrumări pentru furnizorii de servicii turistice pentru a-i încuraja să creeze un mediu incluziv pentru persoanele cu dizabilități și să includă în portofoliul de servicii oferte mai durabile pentru oaspeții lor.

Rezultate
Proiectul își propune să dezvolte resurse educaționale deschise inovatoare, bazate pe internet, ceea ce este deosebit de important pentru grupurile-țintă primare și pentru furnizorii de educație și formare profesională, care se desfășoară într-un mod flexibil. Metodologia proiectului are în vedere o secvență de activități pentru a implementa obiectivele proiectului cu participarea activă a tuturor partenerilor și părților interesate, în urma cărora următoarele rezultate tangibile vor fi dezvoltate pe durata de viață a proiectului:

Cinci rezultate intelectuale în șase limbi engleză, română, bulgară, italiană, greacă și spaniolă:
- Hartă interactivă pentru turismul verde pentru persoanele cu dizabilități.
- Manual de călătorie verde pentru persoanele cu dizabilități cum să planifice, să organizeze și să realizeze călătoriile lor turistice verzi.
- Manual de turism verde pentru furnizorii de servicii. 
- Manual pentru mentori.
- Broșura "Alege turismul verde".

Un rezultat dorit prin finalizarea proiectului GreenTour este de a prezenta diversitatea statelor membre ale UE, care afectează și diferitele abordări, tehnici și metode aplicate în ceea ce privește turismul verde și ofertele de turism accesibil. Includerea persoanelor defavorizate, oferindu-le un acces mai bun la posibilitățile de turism verde existente, motivează viața activă și încurajează sustenabilitatea mediului în industria turismului.