LinKommunity 

Erasmus+ Strategic Partnership Project  

2018-1-IT02-KA201-048387

 

LinKommunity

Erasmus +

Scopul proiectului este promovarea procesului și a modelelor de participare în sferele educaționale și sociale, în contexte caracterizate de marginalizare social și economică.

'Marginalitatea' fizică și urbană (periferie și periferice), la fel ca și cea economică, educațională și socială (sărăcia educațională și excluziunea socială) – este conceptul cheie care caracterizează ariile proiectului Linkommunity, care include parteneri din Italia, România, Fosta Republica Yugoslava Macedonia și Turcia.

Obiectivele schimbului de bune practici existente sunt:
- întărirea rolului școlilor și a tuturor actorilor în procesul educațional;
- promovarea implicării active a familiilor în serviciile educaționale din zonă;
- dezvoltarea simțului re-însușirii spațiilor comune, cetățeniei și legalității copiilor de a depăși riscul marginalității;
- promovarea abilităților cognitive (STEM), abilităților relaționale și a gândirii creative la copii pentru a depăși riscul marginalității.

În cursul primei întâlniri găzduită în Italia în decembrie 2018, partenerii au început să lucreze pentru a identifica bunele practici, cu scopul de a:
- învăța abilitățile digitale, abilitățile cognitive STEM și abilitățile sociale,
- promova intervențiile de sprijin a familiei,
- implementa metodologiile de intervenție în rețea vizând profesioniști care lucrează cu copii aflați în situație de risc și cu familiile acestora.

 

Erasmus+ Founding