E/I:MOTION - Rețele comunitare neconvenționale și învățare în sprijinul integrării tinerilor marginalizați  

2017-2-RO01-KA205-037653

 

E/I:Motion

 Erasmus +

În cursul lunii octombrie 2017, ATFCT a început derularea proiectului „E/I-MOTION: Unconventional Community Networks and Learning in Support for Marginalised Youth Integration” finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea KA2, domeniul tineret, în calitate de coordonator.

Cu o durată de 2 ani, proiectul are ca și adresabilitate tinerii, având în vedere în mod special tinerii care provin din medii defavorizate sau care aparțin unor grupuri cu risc sporit de excluziune socială. Proiectul își propune să dezvolte și să ofere servicii, formare și suport atât comunității, pentru ca membrii acesteia să fie pregătiți în vederea integrării în societate a tinerilor cu risc, cât și tinerilor aflați în situație de risc, pentru ca aceștia să fie capabili de a se adapta și integra în comunitate.

Alături de coordonatorul proiectului, Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, partenerii transnaționali care alcătuiesc consorțiul acestui proiect vor asigura derularea acelorași activități la nivel European, în țări precum: Italia (Asociația Eughenia, Asociația Synergia), Spania (Asociația DAE), Cipru (G.G. Eurosuccess Ltd).

Resurse - produse ale proiectului (în limba română):
Abordarea dialectic sistemică - O1
Intervenția asistată de animale - O2
Bullying - O3-1
Teatrul celor oprimați - O3-2

 

Pagina Facebook E/I:Motion

 

In October 2017, ATFCT will launch the project "E/I-MOTION: Unconventional Community Networks and Learning in Support for Marginalised Youth Integration", funded through European non-reimbursable funds under the Erasmus+, Action KA2youth domain. The project, with a duration of two years, is aimed at young people, especially young people who come from disadvantaged backgrounds or belong to groups at high risk of social exclusion. The project aims to develop and provide services, training and support to the community, so that its members can be trained to integrate into society of young people at risk, as well as young people at risk so that they are able to adapt and integrate into the community.

Together with the project coordinator, the Family and Couple Therapy Association Timisoara, the transnational partners constituting the consortium of this project will ensure the same activities at European level in countries such as Italy (Eughenia Association, Synergia Association), Spain (DAE Association), Cyprus (GG Eurosuccess Ltd).

 

 

 

 

Erasmus +