Începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, stipulate în noul Regulamentul 2016/679/UE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD).

 

Scopul prelucrării datelor personale 

Așa cum știți, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul de formare profesională și cererea de înscriere în Asociație și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către partenerii noștri, autorități, Colegiul Psihologilor din România. Tot în acest scop pot exista situații de transfer al datelor în /în afara Uniunii Europene către afiliați pentru prevenirea fraudelor, raportare internă și analiză ori în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite de către noi. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenului de arhivare.

Mai exact, la Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara prelucrăm datele personale pentru:

 • Îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul de formare profesională și cererea de înscriere în Asociație încheiat cu dumneavoastră
 • Îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul de prestări de servicii psihologice (psihoterapie și consiliere psihologică, evaluare psihologică etc.)
 • Realizarea programele sale sociale, prin care ATFCT oferă posibilitatea de a beneficia de psihoterapie și consiliere psihologică individuală, de cuplu și familială, persoanelor cărora venitul nu le permite susținerea financiară a acestor ședințe în baza unor implicații financiare minime sau inexistente, în măsura locurilor disponibile și pe baza consimțământului explicit dat de aceste persoane
 • Derularea unor proiecte europene, în prezent în implementarea proiectului „E/I-MOTION: Unconventional Community Networks and Learning in Support for Marginalised Youth Integration” finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea KA2, domeniul tineret.
 • Realizarea unor interese legitime Asociației în beneficiul dumneavoastră, precum:
  • Marketing direct pentru promovarea serviciilor noastre
  • Evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție
  • Realizarea de analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate

 

Drepturile dumneavoastră

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea Asociației de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate, scopul prelucrării și perioada pentru care se prelucrează.

Dreptul la portabilitate reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat manifestându-vă consimțământul expres, în structura utilizată de noi în mod curent și totodată aveți posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celalalt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă să aveți dreptul să vi se șteargă datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: a prelucrării inexacte când se contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; a prelucrării ilegale iar persoana vizată nu solicită ștergerea datelor cu caracter personal,  exercitării dreptului la opoziție.

 

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate drepturile menționate anterior le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara prin:

 • Poștă, la adresa Str. Popa Șapcă nr. 16, Timișoara, Timiș
 • Telefon, la (+4) 0371 179513
 • E-mail

 

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., iar în cazul în care apreciați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă regulamentul UE 2016/679 (GDPR) vă puteți exercita dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 

Vă mulțumim pentru încredere!

Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara.