Adresă: strada Popa Șapcă nr. 16, Timișoara, România
Telefon: (+4) 0772 008156

WhatsApp: +40772008156
Facebook: ATFCT
Email: Contactați-ne

CIF: 27735675 / 23.11.2010
Nr. înregistrare în registrul asociațiilor: 129/19.10.2010

ATFCTAsociaţia are drept scop formarea şi supervizarea profesioniştilor care activează în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, medicinei, asistenţei sociale, educaţiei, cât și a studenţilor acestor domenii. De asemenea, are în vedere oferirea de asistenţă psihologică, psihoterapeutică, psihopedagogică, socială şi educațională persoanelor aflate în dificultate, atât în formă individuală, cât şi de grup. Mai mult, asociația oferă expertiză în diferite domenii ale psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, psihoterapiei şi terapiilor complementare.

Specialiștii din cadrul asociației organizează sesiuni de formare, workshop-uri, conferințe, cursuri și seminare pe diferite teme de interes, atât pentru specialişti (inclusiv consilieri școlari, psihologi, psihoterapeuți etc.), studenți, cât şi pentru publicul larg. Specialiștii asociației asigură prin pregătirea profesională – psihologi, psihopedagogi, terapeuți, formatori – intervenții specializate în domenii precum: dificultăţi psihologice individuale, de familie, de cuplu, intervenții sistemice în situații conflictuale.

ATFCT activează în cadrul unor proiecte europene unde aduce o valoare adăugată prin analiza cauzelor violenţei, organizarea şi susținerea unor sesiuni de formare pentru părinți, precum şi pentru personalul din şcoli, organizarea unor sesiuni de formare pentru consilieri școlari în vederea livrării unor modalităţi de prevenţie şi intervenție asupra violenţei, abordarea educației și prin metode alternative etc.